I. Informații Generale

This document is intended to inform you about the processing of your personal data in the context of using the website www.alexander-s.com
II. Categories of personal data processed
II.1. If you are a customer of the Site, www.alexander-s.com will process your personal data, such as name and surname, telephone, e-mail address, billing address, delivery address, data on how in which you use the Site, for example your behavior / preferences / habits within the website owner, as well as any other categories of data that you provide directly in the context of creating the user account, in the context of placing an order through the Site or in any other way resulting from your use of the Site.
II.2. If you are a visitor to the Site, www.alexander-s.com. will process your personal data that you provide directly in the context of using the Site, such as the data that you provide in the contact / questions / complaints section, to the extent that you contact us in this way.
III. Purposes and grounds for processing
III.1. If you are a customer of the Site, www.alexander-s.com processes your personal data as follows:
• for the development of the contractual relationship between you and www.alexander-s.com, respectively for taking over, validating, shipping and invoicing the order placed on the Site, informing you about the order status, organizing the return of ordered products, etc.
Rationale: The processing of your data for this purpose is based on the contract concluded between you and www.alexander-s.com The provision of your personal data is necessary for the execution of this contract. Refusal to provide data may result in the impossibility of conducting contractual relations between you and the website owner.
• for the fulfillment of the legal obligations incumbent on the owner of the website in the context of the services provided through the Site, including the obligations in terms of taxation and archiving.
Rationale: The processing of your data for this purpose is necessary on the basis of legal obligations. Providing your data for this purpose is necessary. refusal

The provision of data may result in the impossibility of www.alexander-s.com to comply with its legal obligations and therefore in the impossibility of providing you with services through the Site.
• for marketing activities, respectively for the transmission, through the means of distance communication (e-mail, sms) of commercial communications regarding the products and services offered by www.alexander-s.com through the Site.
Rationale: The processing of your data for this purpose is based on your consent, if you choose to provide it.
You can express your consent to the processing of data for this purpose by checking the appropriate box at the time of account creation, or after account creation, in the My Account Information section. To unsubscribe from receiving such commercial communications you can use the option at the end of each email / sms containing commercial communications. Additionally, you can unsubscribe by accessing the My Account Information section.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.alexander-s.site. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.alexander-s.site prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de www.alexander-s.site prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.alexander-s.site de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, www.alexander-s.site. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina www.alexander-s.site (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, www.alexander-s.site va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, www.alexander-s.site va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de www.alexander-s.site pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.alexander-s.site poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.alexander-s.site în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• in order to perform various analyzes, reports on the operation of the Site, the creation of consumer preference profiles, mainly in order to improve the experience offered on the Site.
Rationale: The processing of your data for this purpose is based on the legitimate interest of www.alexander-s.com. to permanently improve the customer experience on the Site. Providing your data for this purpose is voluntary. Refusal to provide data for this purpose will not have negative consequences for you.
III.2. If you are a visitor to the Site, www.alexander-s.com processes your personal data as follows:
• for marketing activities, respectively for the transmission, through the means of distance communication (e-mail, sms), of commercial communications regarding the products and services offered by www.alexander-s.com through the Site.
Rationale: The processing of your data for this purpose is based on your consent, if you choose to provide it.
You can express your consent for the processing of data for this purpose by filling in and checking the appropriate box in the form for subscribing to the newsletter available on the Site. To unsubscribe from receiving such commercial communications you can use the option at the end of each email / sms containing commercial communications.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.alexander-s.site. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.alexander-s.site prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de www.alexander-s.site prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.alexander-s.site de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, www.alexander-s.site. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina www.alexander-s.site (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, www.alexander-s.site va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, www.alexander-s.site va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de www.alexander-s.site pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.alexander-s.site poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.alexander-s.site în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• to resolve complaints, grievances and to monitor traffic and improve your experience on the Site.
Rationale: The processing of your data for this purpose is based on the legitimate interest of www.alexander-s.com to ensure the proper functioning of the Site, as well as to permanently improve the experience of visitors to the Site, including by resolving various comments, questions or complaints.
Providing your data for this purpose is voluntary. Refusal to provide data for this purpose will not have negative consequences for you.
IV. The length of time we process your data
In principle, www.alexander-s.com. will process your personal data to the extent necessary to achieve the processing purposes mentioned above.
If you are a customer, we will process your data for the duration of the contractual relationship and subsequently in accordance with the legal obligations incumbent on www.alexander-s.com (eg in the case of financial-accounting supporting documents for which the retention period provided by law is 10 years from the date of the end of the financial year during which they were prepared).
If you are a customer and exercise the option to delete your user account by clicking the Delete Account button in the My Account Information section, www.alexander-s.com will interpret this action as your option to unsubscribe from receiving your account. commercial communications through which we keep you informed about the products and services offered through the site. In this regard, if you choose to delete your user account, we will no longer send you such emails and / or text messages. However, we would like to inform you that deleting your account will not automatically have the effect of deleting your personal data. If you no longer wish to have your personal data processed or if you wish to have your data deleted, you can exercise the rights detailed in point VII below. If you request the deletion of your account, there is at least one account on that account. active order, the account deletion request can only be registered after the delivery of the products and the completion of the last active order.
If you withdraw your consent for the processing of data for marketing purposes, www.alexander-s.site will cease the processing of your personal data for this purpose, without affecting the processing carried out by www.alexander-s.com on the basis of the consent expressed by to you before withdrawing it.
V. Disclosure of personal data

For the purposes of processing, www.alexander-s.com may disclose your data to partners, third parties or entities that support www.alexander-s.com in carrying out its activity through the Site (eg courier companies, suppliers IT services), or to central / local public authorities, in the following exemplary cases listed:
• for the administration of the Site;
• in situations where this communication would be necessary for the awarding of prizes or other facilities to the persons concerned, obtained as a result of their participation in various promotional campaigns organized by www.alexander-s.com through the Site;
• for maintaining, customizing and improving the Site and the services provided through it;
• for performing data analysis, testing and research, monitoring usage and activity trends, developing security features and user authentication;
• for the transmission of commercial marketing communications, under the conditions and limits provided by law;
• when the disclosure of personal data is provided by law, etc.
VI. Transfer of personal data
Personal data provided to www.alexander-s.com. can be transferred outside Romania, but only to European Union countries.
ARE YOU COMING. The rights you enjoy
Under the conditions provided for by the legislation on the processing of personal data, as data subjects, you enjoy the following rights:
• the right to information, respectively the right to receive details regarding the processing activities performed by www.alexander-s.com as described in this document;
• the right to access data, ie the right to obtain confirmation from www.alexander-s.com regarding the processing of personal data, as well as details on the processing activities such as the way in which the data are processed, the purpose for which does the processing, recipients or categories of data recipients, etc .;
• the right to rectification, respectively the right to obtain the correction, without justified delays, by www.alexander-s.com of inaccurate / unjustified personal data, as well as the completion of incomplete data; The rectification / completion will be communicated to each recipient to whom the data have been transmitted, unless this proves impossible or involves disproportionate efforts.
• the right to delete data, without undue delay, (“right to be forgotten”), if one of the following reasons applies:
o they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed;
o if the consent is withdrawn and there is no other legal basis for the processing;

o if the data subject opposes the processing and there are no legitimate reasons prevailing;
o if the personal data have been processed illegally;
o if personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation;
o personal data have been collected in connection with the provision of information society services under Union or national law under the control of the controller.
It is possible that, following the request to delete data, www.alexander-s.com. to anonymize this data (thus depriving it of personal character) and to continue in these conditions the processing for statistical purposes;
• the right to restrict processing to the extent that:
a person disputes the accuracy of the data, for a period that allows us to verify the correctness of the data;
o the processing is illegal and the data subject objects to the deletion of personal data, instead requesting the restriction of their use;
o the controller no longer needs personal data for the purpose of processing, but the data subject requests them for the establishment, exercise or defense of a right in court; or
one data subject has objected to the processing (other than direct marketing), for the period of time in which it is verified whether the legitimate rights of the controller prevail over those of the data subject.
• the right to data portability, namely (i) the right to receive personal data in a structured, commonly used and easy-to-read format, and (ii) the right to have such data transmitted by to [the website owner] to another data controller, provided that the conditions provided by law are met;
• the right to object – in terms of processing activities can be exercised by submitting a request as indicated below;
o at any time, for reasons related to the particular situation of the data subject, that the data concerning him / her be processed on the basis of the legitimate interest of www.alexander-s.com or on the basis of the public interest, unless www.alexander-s.com. can demonstrate that it has legitimate and compelling reasons justifying the processing and prevailing over the interests, rights and freedoms of data subjects or that the purpose is to establish, exercise or defend a right in court;
o at any time, free of charge and without any justification, that the data concerning it be processed for the purpose of direct marketing.
• the right not to be subject to an automatic individual decision, ie the right not to be the subject of a decision taken solely on the basis of automatic processing activities, including profiling, which produces legal effects concerning the data subject or similarly affects him / her to a significant extent;
• the right to address the National Authority for the Processing of Personal Data or the competent courts, to the extent deemed necessary.
For any further questions regarding how personal data is processed and to exercise your rights mentioned above, please contact the email address: hello@alexander-s.com
This website uses cookies. For more information on how to use these files, please visit the following link: Terms.